Related Posts

2014年4月29日

寶島出狀元 青少年台語才藝 全國選拔賽

一、主辦單位:財團法人鄭福田文教基金會與寶島聯播網
二、參加資格:3歲至國中三年級以下學生。
三、參加辦法:用台語準備兩分鐘左右的聲音表演、唱歌、

              說笑話、講故事、模仿或更特別的才藝只要
              是用台語會當展現出來攏歡迎。
             準備好勢就隨時打電話來直接錄音
             寶島出狀元報名專線手機直播55123接通後.
             節目代碼輸入985後照著語音指示留言
             (每分鐘3)
四、獎勵方式:通過初選,將有機會到電台接受訪問,參賽作
               品將製成節目播出及參加最後實體總決賽,選
               出優秀12獲頒寶島新聲儲備小DJ聘書一只及
               獎盃一座,前六強更可獲得獎學金6000元整。
五、報名期限: 2014404日起至2014504止。
洽詢專線:02-2579-0000分機302 節目部 小姐